CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT

 

Délka Kurzu: 160 hodin (100 hodin teorie a 60 hodin praxe).

 

Pro přijetí do kurzu vám stačí ukončené základní vzdělání.

Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady

 

Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace. Díky zkoušce získáte akreditované osvědčení dokládající kvalifikaci pro pracovní činnost – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. S touto kvalifikací se můžete uplatnit jako chůva v mateřské škole, dětské skupině nebo OSVČ. Toto osvědčení vás také opravňuje k získání vázané živnosti: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

 

Cena kurzu je 13 500,- (včetně zkoušky)

Cena kurzu bez absolvování zkoušky je 9 500,-

Cena samostatné zkoušky bez absolvování kurzu je 4 900,-

Cena opravné zkoušky je 1 500,-

 

Kurz může proplatit Úřad práce jako rekvalifikaci.

 

Začátek kurzu: víkend 3.-4.10.2020

Konec kurzu: víkend 23.-24.1.2021 / závěrečná zkouška

přesný harmonogram zašleme po přihlášení emailem

 

Místo konání teoretické i praktické části: Praha (v prostorách Hlídárna s.r.o.) 

 

Vzdělávací program obsahuje tyto okruhy:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

 • Poskytování první pomoci

 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

 • Vedení dítěte k hygienickým návykům

 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

 • Uplatňování znalostí a vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatitelných v profesním životě chůvy

 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

 

Témata jsou stanovena Ministerstvem práce a sociálních věcí podle kvalifikačního standardu platného od 14.1. 2020.

 

Kontaktní osoba: Romana Grossová – 732 862 861 – romana.hlidarna@gmail.com

 • Facebook
 • Instagram

© 2019 LEMARKET studio