DETSKA_JOGA_Kreslicí plátno 1.png
Kurzy jógy

Již od 2. března vždy od 16:00 do 16:45. První týden probíhají ukázkové lekce. Rezervace místa smskou na čísle ‭732 862 861‬.

Představení lektorky:

MgA. Michaela Švédová / pondělí

Studovala na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Absolvovala kurz metodiky cvičení dětské jógy u ČADJ a Letní školu metodiky a didaktiky tance na konzervatoři Duncan centre. Při společných setkáních se děti budou hravou formou učit jak pracovat se svým tělem. Jak k němu být vnímavý. Jak vybít přebytečnou energii a jak nějakou najít, když jsou unavení. Zároveň posílí a protáhnou své tělo a to bez bolesti a nudy, neboť velice důležitá je radost ze samotného pohybu.

Představení lektorky:

Mgr. Klára Šimečková, Ph.D. / čtvrtek

Učitelka hathajógy pro děti i dospělé (Instruktor jógy, Metodika cvičení dětské jógy – kurzy s akreditací MŠMT). Studovala v Čechách i zahraničí indologii, výtvarné umění, pedagogiku i jógu. Vede výtvarné dílny pro děti. Důležité je pro ni zaujetí, vřelost, pozornost k nápadům, pocitům, starostem... druhých. Snaží se vést děti k pochopení pocitů a emocí. K tomu, aby uměly vyjádřit a projevit sami sebe, ale také uměly vnímat druhé.

Kurzy angličtiny

Celkem 12 lekcí každou středu od 10:00 do 10:45 se začátkem ve středu 5. 2. 2020. Cena celého kurzu je 2500 Kč. 

Rezervace místa smskou na čísle ‭732 862 861‬.

Představení lektorky:

Hello! My name is Cristina, I was born and raised in Venezuela and spent time in the USA, where I improved my speaking skills. I have a degree in Pedagogy and have taught English in four different countries. I believe teaching at a young age works best when it's associated with fun and playtime, which means there will be a lot of songs, games, and interactive materials. My goal is for children to be excited to go to class and have fun while learning. See you in class!

ANGLIČTINA od 5. ÚNORA V HLÍDÁRNĚ.png