Již od 2. března vždy od 16:00 do 16:45. První týden probíhají ukázkové lekce. Rezervace místa smskou na čísle ‭732 862 861‬.

Představení lektorky:

MgA. Michaela Švédová / pondělí

Studovala na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Absolvovala kurz metodiky cvičení dětské jógy u ČADJ a Letní školu metodiky a didaktiky tance na konzervatoři Duncan centre. Při společných setkáních se děti budou hravou formou učit jak pracovat se svým tělem. Jak k němu být vnímavý. Jak vybít přebytečnou energii a jak nějakou najít, když jsou unavení. Zároveň posílí a protáhnou své tělo a to bez bolesti a nudy, neboť velice důležitá je radost ze samotného pohybu.

Představení lektorky:

Mgr. Klára Šimečková, Ph.D. / čtvrtek

Učitelka hathajógy pro děti i dospělé (Instruktor jógy, Metodika cvičení dětské jógy – kurzy s akreditací MŠMT). Studovala v Čechách i zahraničí indologii, výtvarné umění, pedagogiku i jógu. Vede výtvarné dílny pro děti. Důležité je pro ni zaujetí, vřelost, pozornost k nápadům, pocitům, starostem... druhých. Snaží se vést děti k pochopení pocitů a emocí. K tomu, aby uměly vyjádřit a projevit sami sebe, ale také uměly vnímat druhé.

Celkem 12 lekcí každou středu od 10:00 do 10:45 se začátkem ve středu 5. 2. 2020. Cena celého kurzu je 2500 Kč. 

Rezervace místa smskou na čísle ‭732 862 861‬.

Představení lektorky:

Hello! My name is Cristina, I was born and raised in Venezuela and spent time in the USA, where I improved my speaking skills. I have a degree in Pedagogy and have taught English in four different countries. I believe teaching at a young age works best when it's associated with fun and playtime, which means there will be a lot of songs, games, and interactive materials. My goal is for children to be excited to go to class and have fun while learning. See you in class!

  • Facebook
  • Instagram

© 2019 LEMARKET studio